Digitale formulieren

Klanten kunnen online en telefonisch geholpen worden, echter is het lastig om met fysieke formulieren en contracten te werken. Uw klant dient deze zelf te downloaden, te printen en in te vullen, weer in te scannen en vervolgens terug te mailen. Dat kan sneller!

Aandachttrekkers verzorgt voor u een online formulier of contract met elektronische handtekening zodat u snel kunt schakelen. Deze digitale handtekening heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een handgeschreven handtekening.